Recuperar la contrasenya de UVocupació

Si no recordes la contrasenya per accedir a UVocupació, sol´licita-la introduínt el CIF o NIF i el correu electrónic, nosaltres te te enviarem un correu electrónic amb una nova contrasenya generada aleatoriament.

El CIF o NIF i el correu electrónic han de conservar el mateix format que vas utilitzar en registrar-te en UVocupació.

CIF/NIF:
Email :