[l´oferta està tancada.]

Detall de l´oferta; núm. de referència:  34274_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

Gestor/a empresarial

Empresa: Empresa cultural
Web:


Departament: Gerència
Funcions:

Requisits:

-ADE o titulació similar
-Nivell alt de valencià.

Tasques:

-Tasques d´administració i gestió del Teatre del Raval de Gandia i de La Casa Calba.

Places sol´licitades: 1
Data límit d´admissió de candidats: 15/05/2024
Data d´incorporació:: Mayo del 2024
Localitat: Gandia
Província: Valencia
Àmbit geogràfic: Provincia Valencia
Horari/Període de treball: Mañanas
Tipus de contracte: Duracion Determinada Tiempo Parcial
Retribució bruta anual: 15.000 €
Comentaris: Per a participar en el procés de selecció és necessari disposar de les claus d´accés a UVocupacio, després de validar-se amb les claus cal punxar en Més informació i després a Inscriure´s en l´oferta. En cas de dubte contactar amb el correu uvempleo.usuarios@uv.es