[l´oferta està tancada.]

Detall de l´oferta; núm. de referència:  33927_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

Técnico/a de Unidad de Apoyo (Discapacidad mín. 33% o incapacidad permanente)

Empresa: Empresa de servicios
Web:


Funcions:

Requisits:

-Titulat/Titulada Universitari/ Universitària en Psicologia, Pedagogia, Treball Social, Educació Social.  No se aceptarán otras titulaciones.
-Certificat de discapacitat o incapacitat permanent.

Tasques:

Criba curricular, Entrevistes de selecció, seguimnet de treballadors/es, entrevistes de detecció de necesitats, suport individual, formació a treballadors/es, busqueda de informació sobre activitats d´interés, etc.

Places sol´licitades: 1
Data límit d´admissió de candidats: 08/01/2024
Data d´incorporació:: Inmediata
Localitat: Alboraia
Província: Valencia
Àmbit geogràfic: Provincia Valencia
Horari/Període de treball: Mañanas
Tipus de contracte: Duracion Determinada Tiempo Completo
Retribució bruta anual: Entre 19.000€ - 22.000€
Comentaris: Per a participar en el procés de selecció és necessari disposar de les claus d´accés a UVocupacio, després de validar-se amb les claus cal punxar en Més informació i després a Inscriures en loferta. En cas de dubte contactar amb el correu uvempleo.usuarios@uv.es