[l´oferta està tancada.]

Detall de l´oferta; núm. de referència:  33887_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

Enginyer/a de Procés 

Empresa: Fabricante de tuberías y accesorios de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Web:


Departament: Laboratori
Funcions:

Tasques:


-Desenvolupament i implementació de projectes de millora dels processos de fabricació, a més tindrà la responsabilitat d’augmentar l’eficiència dels processos productius mitjançant:

1-Re-disseny de processos: Anàlisi i optimització dels processos de preparació de màquina i fabricació.

2-Progrés: Implementació de millores tecnològiques automatitzant operacions, eliminant aquelles que no aporten valor afegit però que actualment són necessàries.

3-Control: Definició de criteris de control de les variables crítiques de procés.

4-Seguiment i mesurament: Verificació del correcte registre de les dades de fabricació.

Places sol´licitades: 1
Data límit d´admissió de candidats: 20/12/2023
Data d´incorporació:: Inmediata
Localitat: Camarles
Província: Tarragona
Àmbit geogràfic: Resto de España
Tipus de contracte: Duracion Determinada Tiempo Completo
Retribució bruta anual: De 25000€ a 28000€
Comentaris: Per a participar en el procés de selecció és necessari disposar de les claus d´accés a UVocupacio, després de validar-se amb les claus cal punxar en Més informació i després a Inscriure´s en l´oferta. En cas de dubte contactar amb el correu uvempleo.usuarios@uv.es