[l´oferta està tancada.]

Detall de l´oferta; núm. de referència:  33740_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

Mestre/a  d´anglés

Empresa: empresa dedicada a hosteleria y servicios extraescolares


Departament: Anglés
Funcions:

 

Requisits:

-Estudiants d´últims cursos o Graduats/as en Magisteri,  Filologia o bé persones que tinguen el títol de monitor/a de temps lliure.

-Nivell alt d´anglés i de valencià.

Funcions:

-Impartir classes extraecolars  d´angles a xiquets de 3 a 12 anys en un col.legi  de Meliana de 12:30h  a 13:30h durant la setmana.

Sofereix:

-Contracte laboral a jornada parcial durant tot el curs acadèmic.

Places sol´licitades: 1
Data límit d´admissió de candidats: 30/09/2023
Data d´incorporació:: 1/10/2023
Localitat: Meliana
Província: Valencia
Àmbit geogràfic: Provincia Valencia
Horari/Període de treball: Mañanas
Tipus de contracte: Duracion Determinada Tiempo Parcial
Retribució bruta anual: Segons conveni
Comentaris: Per a participar en el procés de selecció és necessari disposar de les claus d´accés a UVocupacio, després de validar-se amb les claus cal punxar en Més informació i després a Inscriures en loferta. En cas de dubte contactar amb el correu uvempleo.usuarios@uv.es