[l´oferta està tancada.]

Detall de l´oferta; núm. de referència:  33739_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

Psicòloga o Psicòleg General Sanitari

 

Empresa: Fundación de carácter socio-sanitario


Funcions:

Requisits:

1.- Requisits:

1. Psicòleg General Sanitari.

2.- Mèrits:

2.1.- Formació en hipnosi: es valorarà amb un màxim de 10 punts.

2.2.- Màster Universitari en Educació Especial: 10 punts.

2.3 .-Cursos de formació, es valorarà fins a un màxim de 8 punts: Cursos de formació relacionats amb els àmbits de la salut mental, la pràctica clínica, els trastorns de la personalitat.

Entre altres mèrits, consultar l´oferta completa en:

https://www.uv.es/fundacion-lluis-alcanyis/es/fundacion/recursos-humanos/ofertas-abiertas.html

Termini de presentació:

-Dia 20/09/2023, a les 00’00h

Places sol´licitades: 1
Data límit d´admissió de candidats: 20/09/2023
Localitat: Valencia
Província: Valencia
Àmbit geogràfic: Provincia Valencia
Tipus de contracte: Duracion Determinada Tiempo Parcial
Retribució bruta anual: segun convenio sanidad privada valencia
Comentaris: Els/les interessats/interessades hauran de presentar la documentació mitjançant inscripció on-line en el següent link:https://www.uv.es/fundacio-lluis-alcanyis/ca/fundacio/recursos-humans/ofertes-obertes.html , a més s´hauran d´inscriure en aquesta web punxant en Més Informació i després a Inscriure´s en l´oferta. Hauran d´inscriure´s de les dues maneres.