[l´oferta està tancada.]

Detall de l´oferta; núm. de referència:  34438_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

TÉCNICO/A RR.HH - LABORAL (Discapacidad mín. 33%)

Empresa: Empresa de Integración Social
Web:


Funcions:

- Gestión de nóminas

- Altas/Bajas de seguridad social

- Otras labores propias del departamento laboral.

Places sol´licitades: 1
Data límit d´admissió de candidats: 05/07/2024
Àmbit geogràfic: Provincia Valencia
Tipus de contracte: Duracion Determinada Tiempo Parcial
Retribució bruta anual: SEGUN CONVENIO
Comentaris: INDISPENSABLE:-TENER EL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD-EXPERIENCIA MINIMA DE 1 AÑO EN GESTIÓN DE NÓMINAS, ALTAS/BAJAS DE SEGURIDAD SOCIAL